s71200

کنترلر جدید از خانواده S7 زیمنس میباشد که تشکیل شده  از کنترل کننده یک پارچه PROFINET  با SIMATIC HMI ودارای ماژول GPRS برای اتصال به شبکه ای تلفن همراه GSM/G . این خانواده جدیدترین محصول شرکت زیمنس میباشد که در اواخر سال 2008 وارد بازار شد. این خانواده نسبت به خانواده S7200 قدرتمند تر میباشد وقابلیت های جالبی ازجمله کنترل کننده یک پارچهSIMATIC HMI PROFINET   با ودارای ماژول  GPRSبرای اتصال به شبکه ای تلفن همراه GSM/G.

  • قیمت : تماس بگیرید تومان
    کنترلر جدید از خانواده S7 زیمنس میباشد که تشکیل شده از کنترل کننده یک پارچه PROFINET با SIMATIC HMI ودارای ماژول GPRS برای اتصال به شبکه ای تلفن همراه GSM/G . این خانواده جدیدترین محصول شرکت زیمنس میباشد که در اواخر سال 2008 وارد بازار شد. این خانواده نسبت به خانواده S7200 قدرتمند تر میباشد وقابلیت های جالبی ازجمله کنترل کننده یک پارچهSIMATIC HMI PROFINET با ودارای ماژول GPRSبرای اتصال به شبکه ای تلفن همراه GSM/G.