موضوع جستجو: محافظ جان،محافظ جان زیمنس،RCCB،فروش حافظ جان ،خرید محافظ جان - ۱ مورد پیدا شد

۱ . محافظ جان زیمنس : محافظ جان زیمنس فروش محافظ جان زیمنس کلید محافظ جان که با RCCB[واژه‌نامه ۱] یا RCD[واژه‌نامه ۲] نیز شناخته می‌شود، نوعی کلید است که با مقایسهٔ جریان سیم‌های رفت و