موضوع جستجو: کلید هوایی،کلید هوایی اشنایدر،رله شنت،رله اندر ولتاژ،کلید هوایی تله مکانیک،کلید هوایی ثابت،کلید هوایی کشویی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کلید هوایی اشنایدر : breaker schneider) فروش کلید هوایی اشنایدر این کلید ها نوع دیگری از کلید های اتوماتیک فشار ضعیف هستند که در جریان های بالا مورد استفاده قرار می گیرند . حد بالای جریان کلید