موضوع جستجو: بیمتال،بی متال،بیمتال اشنایدر،بیمتال تله مکانیک،OVERLOAD،فروش بی متال،فروش بیمتال - ۱ مورد پیدا شد

۱ . بیمتال اشنایدر : بیمتال اشنایدر: فروش بیمتال اشنایدر(رله حرارتی): رله اضافه بار حرارتی یا همان(بیمتال) وسیله ای الکترو مکانیکی است که برای حفاظت در برار آسیب ناشی از اضافه بار خظا در فاز