s7200

S7-200 نیز همانند سایر کنترل کننده های منطقی از چندین قسمت اصلی تشکیل شده است: 1-CPU یا واحد پردازنده مرکزی 2- واحدهای حافظه 3- واحد های ورودی و خروجی 4- منبع تغذیه

  • قیمت : تماس بگیرید تومان
    S7-200 نیز همانند سایر کنترل کننده های منطقی از چندین قسمت اصلی تشکیل شده است 1-CPU یا واحد پردازنده مرکزی 2- واحدهای حافظه 3- واحد های ورودی و خروجی 4- منبع تغذیه