کنترل فاز زیمنس

کاربرد کنترل فاز زیمنس: • تشخیص قطع یك فاز • تشخیص عدم تقارن ولتاژ شبكه • قابلیت انتخاب زمان وصل پس از رفع خطا • تشخیص كاهش ولتاژ شبكه • تشخیص تغییر توالی فاز • قطع سریع در صورت بروز خطا  • دارای سیگنالهای نمایشگر خطاهای مختلف و حالت عادی • حفاظت الكتروموتور در مقابل اختلالات شبكه:       • قطع فاز       • جابجایی فاز       • افت ولتاژ بیش از حد مجاز       • عدم تقارن بیش از حد ولتاژ سه فاز       • شوك ناشی از قطع و وصل متوالی برق عموما کنترل فاز های زیمنس با کد 3uG شروع میشود.

  • قیمت : تماس بگیرید تومان
    در برق صنعتی جهت حفاظت از موتورها،ژنراتورها و ترانسهای قدرت از رله کنترل بار استفاده می شود.این رله ها جایگزینی مناسب برای رله های بی متالی یا همان حرارتی هستند.