کلید حرارتی زیمنس

کلید های حرارتی به منظور حفاظت در برابر اضافه بار (OVER LOAD) و اتصال کوتاه  در الکتروموتور های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. این کلید ها متناسب با جریان نامی موتور انتخاب شده و حفاظت اضافه بار را در کلاس بندی های 5 , 10 , 15 , 20 , …40 تحت استاندارد IEC ارائه میدهد. کلید های حرارتی شرکت زیمنس با پیشوند 3RV شناخته شده است . تفاوت کلید حرارتی و بی متال شایان ذکر است کلید های حرارتی علاوه بر حفاظت اضافه بار ، وظیفه کلید ( قطع و وصل نمودن تجهیزات برقی ) را به عهده دارد در صورتیکه بی متال به عنوان یک تجهیز جانبی و تنها به منظور حفاظت در برابر اضافه بار به کنتاکتور متصل می شود .

  • قیمت : تماس بگیرید تومان
    کلید حرارتی زیمنس کلید هایی هستند که بیشترجهت حفاظت از اختلاف بار و جریان کاربرد دارد و معمولاً بر سر راه مدار الکتروموتورها بر اساس آمپر و کیلو آمپر قرار میگیرد.