محصولات زیمنس

تاریخچه زیمنس ورنر وان زیمنس در سال 1847 و با طراحی یک دستگاه تلگراف ابتدایی شرکت زیمنس را پایه‌گذاری کرد. تنها به فاصله یک سال از تاسیس شرکت زیمنس، این شرکت قراردادی را برای نصب خطوط تلفن بین برلین و فرانکفورت با دولت امضا کرد. زیمنس توانست با موفقیت و در زمان مقرر از عهده انجام تعهدات خود برآید. اجرای این پروژه برای شرکت نوپای زیمنس موفقیت بزرگی محسوب شد. در 1853 زیمنس قراردادی برای نصب شبکه تلگراف در روسیه بست. این شبکه عظیم فاصله 10000 کیلومتری فنلاند تا کرایمي ‌ را پوشش مي‌داد. قرارداد زیمنس با دولت روسیه تامین خدمات نگهداری شبکه تلگراف را نیز در برگرفت. به این ترتیب زیمنس اولین شعبه خارجی خود را در 1855 و در سن پترزبورگ به مدیریت برادر خود کارل تاسیس کرد. دیگر برادر ورنر یعنی ویلهم نیز در 1858 شعبه دیگر شرکت را در بریتانیا بکارانداخت. ورنر زیمنس در سال‌های دهه 70 و 80 قرن نوزدهم به توسعه فعالیت‌های شرکت تاریخچه زیمنس در سایر کشورهای اروپایی پرداخت و موفقیت شرکت در انجام پروژه‌های بزرگ در سراسر اروپا، زیمنس را به نامي ‌شناخته شده و جهانی تبیدل کرد. ورنر در سال 1890 از مدیریت شرکت کناره‌گیری و اداره امور را به دست دو پسر و برادر خود کارل داد. تحت مدیریت جدید و در سال 1897 شرکت زیمنس به یک شرکت سهامي ‌تبدیل ،و با توجه به رشد سریع شرکت و گسترش فعالیت‌ها، این اقدام برای تامین سرمایه پروژه‌های جدید ضروری بود. مدیران جدید همچنین، با خرید و تصاحب هدفمند برخی کارخانه‌های دیگر به تدریج فعالیت‌های شرکت را به تمام حوزه‌های مرتبط با مهندسی برق گسترش دادند. تا پایان سال 1914 تعداد کارکنان شرکت زیمنس به 82000 نفر رسیده بود اما آنچه در این سال زیمنس را مانند بسیاری دیگر از صنایع در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی به نابودی کشاند، شروع جنگ جهانی اول بود. جنگ، بازار زیمنس را به کلی از بین برد