کلید حرارتی اشنایدر

كليد حرارتي اشنايدر رله مغناطیسی برای کنترل جریان به کار می رود . از این رله برای قطع جریان های اتصال کوتاه استفاده می شود. کنترل دستی و محلی، زمانی که موتور مدار شکن است خود را در آن استفاده می شود، و کنترل اتوماتیک و از راه دور زمانی که با یک کنتاکتور ترکیب حفاظت موتور ارائه شده توسط دستگاه های حرارتی مغناطیسی ساخته شده تماس انگشت مستقیم در دسترس هستند

  • قیمت : تماس بگیرید تومان
    كليد حرارتي اشنايدر رله مغناطیسی برای کنترل جریان به کار می رود . از این رله برای قطع جریان های اتصال کوتاه استفاده می شود. کنترل دستی و محلی، زمانی که موتور مدار شکن است خود را در آن استفاده می شود، و کنترل اتوماتیک و از راه دور زمانی که با یک کنتاکتور ترکیب حفاظت موتور ارائه شده توسط دستگاه های حرارتی مغناطیسی ساخته شده تماس انگشت مستقیم در دسترس هستند