بیمتال زیمنس

بیمتال زیمنس یک وسیله حفاطت کننده از موتور الکتریکی در برابر جریان اضافی است و در دو نوع مغناطیسی و حرارتی وجود دارد. در نوع حرارتی بیمتال از دو دو فلز آهن و برنج كه بر روي هم پرس شده و به صورت به صورت يكپارچه ديده مي شوند استفاده شده است. در رله هاي حرارتي زیمنس ، سه تيغه تعبيه شده كه سيم حامل جريان چند حلقه به دور آن پيچيده مي شود. در اثر عبور جريان اضا فه بار، هادي ها گرم ، حرارات به بي متال منتقل مي شود و باعث خم شدن تيغه مي شود. حركت هر يك از بي متالها به اهرمي فشار مي آورد و با جا به جا شدن اهرم ، يك ميكرو سوئچ كه داراي كنتاكت تبديل باز و بسته است تغيير وضعيت مي دهد و مدار فرمان را قطع مي كند. بعضی از این رله ها دارای کلیدی هستند که برای دو حالت دستی و اتوماتیک طراحی شده اند، بدین مفهوم که در حالت دستی پس از قطع بی متال باید دگمه ی RESET را فشار داد تا رله به حالت اول بازگردد. در حالت اتوماتیک رله پس از مدت زمان معینی به حالت اول باز می گردد. بیمتال های زیمنس در  مدل های  3u , 3ru قابل عرضه میباشد

  • قیمت : تماس بگیرید تومان
    بی متال چیست و چگونه کار می کند؟ برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی ( بی متال) استفاده می شود. اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. بر اثر عبور جریان از بی متال ،دو فلز گرم می شوند و طول آنها افزایش می یا بد. از آن جایی که ضریب انبساط طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگری است. دو فلز با هم به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم می شود. در نتیجه مسیر عبور جریان کنتاکتها باز و مدار قطع می شود.