موضوع جستجو: خرید سافت استارتر،فروش سافت استارتر،سافت استارتر،سافت استارتر زیمنس،راه انداز نرم زیمنس - ۱ مورد پیدا شد

۱ . سافت استارتر زیمنس : فروش سافت استارتر زیمنس. سافت استارتر های زیمنس در دو مدل انالوگ و دیجیتال میباشد.   کیلو وات کد سافت استارتر ردیف 5.5 KW 3RW3024-1A814 1 T5 KW 3RW3025-1ABI4 2 11 KW 3RW3026-IAB14 3 15 KW 3RW3034-IABI4 4 18.5KW 3RW3035-1A814 5 22