موضوع جستجو: المنت فشنگی,المنت,ساخت المنت فشنگی,طراحی المنت,خم کاری المنت - ۱ مورد پیدا شد

۱ . المنت فشنگی : المنت فشنگی می توانند یکی از جزئی ترین قسمت های سایر المنت ها می باشد که می تواند برای تمامی کاربرد هایی که مصرف کننده برای گرمایش احتیاج