موضوع جستجو: المنت سرامیکی,المنت,مشاوره المنت - ۱ مورد پیدا شد

۱ . المنت سرامیکی : مزایای المنت سرامیکی این نوع المنت ها نسبت به المنت های سیمی و دیگر المنت های فلزی چندین مزیت دارند. به طور معمول طول عمر بیشتری دارند و گرمای متعادل