کنتاکتور زیمنس

کنتاکتور ها تجهیزاتی می باشند که با صدور فرمان وصل به آنها می توان روشن یا خاموش شدن تجهیزات صنعتی را کنترل نمود به عنوان مثال  از خطرات ناشی از راه افتادن دوباره ماشینهایی که در اثر قطع ناگهانی برق شبکه از کار افتاده است جلو گیری میکند. .در صنایع ،متناسب با کاربرد های متنوع می توان طیف وسیعی از کنتاکتور ها را  مورد استفاده قرار داد که از جمله آن کاربرد ها می توان به موتور و یا بار های مقاومتی اشاره نمود . جهت انتخاب کنتاکتور مناسب باید از توان تجهیز مورد نظر و ولتاژ شبکه برق اطلاع داشت . در این حوزه شرکت زیمنس با تولید طیف وسیعی از کنتاکتور ها ،نیاز های مختلف صنعت به کنتاکتور را برآورده نموده است . مشخصات انواع کنتاکتور های زیمنس به شرح ذیل می باشد .

  • قیمت : تماس بگیرید تومان
    کنتاکتور ها تجهیزاتی می باشند که با صدور فرمان وصل به آنها می توان روشن یا خاموش شدن تجهیزات صنعتی را کنترل نمود به عنوان مثال از خطرات ناشی از راه افتادن دوباره ماشینهایی که در اثر قطع ناگهانی برق شبکه از کار افتاده است جلو گیری میکند.