کلید اتوماتیک زیمنس

  در کلیه تابلو برق های کارخانجات جهت حفاظت و کنترل برق ورودی ار کلید اتوماتیک زیمنس (کمپکت)استفاده میشود. این کلید های کمپکت به منظور حفاظت از تجهیزات صنعتی در برار اضافه بار و جریان اتصال کوتاه به کار گرفته میشود. دلیل استفاده از کلید های کمپکت زیمنس این است که فیوز های تابلو برق همیشه نمیتوانند عمل حفاظت موضعی را به طور کامل و بدون خطا انجام دهد از طرفی در صورتی که نیاز به قطع همزمان سه فاز باشد نمیتوان از فیوز و کلید فیوز استفاده کرد.  کیلید اتومانیک زیمنس(کمپکت) پس ار قطع مدار در اثر جربان زیاد یا هر عامل دیگری بلافاصله آماده بهره برداری مجدد ی باشد.

  • قیمت : تماس بگیرید تومان
    بمنظور حفاظت تأسیسات روشنائی، برق صنعتی، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز، کلید- فیوز و کلیدهای اتوماتیک استفاده می گردد. لیکن به لحاظ اینکه اولا فیوزها همیشه نمی توانند عمل حفاظت موضعی و سلکتیو را در انواع مختلف شبکه ها بطور کامل و بدون خطا انجام دهند و در ثانی بعلت اینکه در شبکه سه فاز در موقع ازدیاد جریان اغلب قطع سه فاز بطور همزمان لازم و ضروری است لذا نمی توان همیشه از فیوز و کلید- فیوز استفاده کرد. در ضمن در بعضی از شبکه های توزیع می بایست به محض برگشت جریان (ولتاژ) یا افت بیش از حد مجاز ولتاژ، مدار بطور خودکار قطع و آلارمهای لازم ایجاد گردد. همچنین در بعضی موارد ورود اتوماتیک یا دستی دیزل ژنراتور یا ترانسفورماتور در شبکه توزیع جهت تداوم کار شبکه یا انجام تعمیرات دوره ای شبکه اجتناب ناپذیر می باشد. در چنین حالاتی فقط از کلید اتوماتیک می توان استفاده کرد.