کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر

کلید اتوماتیک کمپکت اشنایدر    Molded Case Circuit Breaker (Schneider)  از خانواده کلیدهای اتوماتیک بوده، امپر این کلیدها از15آمپر تا 1250آمپر  است فریم این کلیدها با افزایش جریان نامی آنها بزرگ می شود،      آمپر: از 15 آمپر تا 1600 آمپر     فیکس و قابل تنظیم    اتو ماتیک اشنایدر دارای تجهیزات جانبی( رله شانت، رله آندر ولتاژ، کنتاکت کمکی) میباشد.     کاربرد کلید اتوماتیک کمپک اشنایدر عمومی بوده و در ورودی همه تابلوهای برق مورد استفاده قرار می گیرد.